شرکت مهراز طرح فیروزه جهت ارائه خدمات مشاوره و پیمانکاری

در پروژه های صنعت ساخت مشهد،در سال 1391 در قالب سهامی خاص تاسیس شد و پس

از مدتی کوتاه به پروژه های بزرگ در شهر تهران نیز ورود پیدا کرد. این مجموعه پس

از ایجاد شناخت اولیه جامعه مهندسی ایران با مقوله ی مدیریت پروژه حرفه ای و حرکت

به سمت پیاده سازی آن در پروژه های کشور، اهداف، چشم انداز و ماموریت خود را با

شرایط جدید بروز نموده وطبق استراتژی جدید به حوزه ی ارائه خدمات مشاوره و

آموزش مدیریت پروژه حرفه ای به صورت تخصصی وارد شد. در همین راستا و در جهت

سرعت بخشی به این فرآیند، نمایندگی یکی از مطرح ترین شرکت های فعال در این زمینه

به نام شرکت پیشرو مدیریت پیران _PMPiran_ را اخذ نمود.


معرفی دوره ها

آخرین اخبار

1
1

هفتمین سمپوزیوم مدیران حرفه ای پروژه