یکی از دلایل اصلی اعتبار و مقبولیت جهانی مدرک ®PMP فرایند تعریف شده و دقیق کسب مدرک ®PMP توسط ®PMI است که دارا بورن سابقه کار مرتبط از شرایط اصلی حضور در امتحان قرار داده است و سوالات امتحان نیز علاوه بر آزمون دانش مهارتهای به کارگیری دانش مدیریت پروژه را نیز تحت بررسی قرار میدهد و تنها کسانی موفق به کسب مدرک میشوند که علاوه بر دانش روز مدیریت پروژه تجربه و مهارت بکارگیری ان را نیز داشته یاشند.
همچنین ®PMI برای دارندگان مدرک ®PMP نیز فرآیند بررسی دوره ای و بروزرسانی دانش و مهارت مدیریت پروژه را تدوین کرده و اجرا مینماید که باعث افزایش مداوم دانش دارندگان مدرک می باشد.

تعداد افراد دارای مدرک ®PMP در جهان (اوایل اگوست2018 میلادی) بالغ بر 900,000 نفر میباشد که این رقم دارای سیر رشد بسیار سریع میباشد. امروزه رقم ®PMP های هر کشوری به منزله یکی از شاخص های توانمندی آن کشور محسوب میگردد.

نمودار رشد تعداد ®PMP های (مدیران حرفه ای پروژه ) در جهان

نمودار رشد تعداد ®PMP های (مدیران حرفه ای پروژه ) در ایران

هم اکنون بیش از 220تن از متخصصین، با تلاش های بی پایان و البته توسط متدولوژی آموزشی و پرورشی منسجم و منحصر به فرد شرکت PMPiran ، توفیق کسب ®PMP از انستتوی ®PMI نصیبشان گشته است. (با عنایت به سیزدهمین سال متمادی فعالیت تخصصی  و درصد قبولی افتخار آمیز 90%)