کاربرد اکسل در مدیریت حرفه ای پروژه

یکی از کاربرد های Excel تهییه گزارشات مدیریت پروژه جهت ارائه به مدیریت می باشد. مدیران با دریافت گزارشات استاندارد و صحیح می توانند وضعیت پروژه را بررسی نمایند.

 جهت حضور در این کارگاه آشنایی با محیط اکسل و دستورهای ساده آن الزامیست 

شما در کارگاه کاربرد اکسل با نحوه استفاده از اکسل در برنامه ریزی و کنترل پروژه، به کارگیری ابزارها، نمودارها و توابع نرم افزار MS Excel جهت استفاده تیم پروژه در مدیریت پروژه ها تدوین گزارشات داشبوردی (KPI) تهییه گزارشات حرفه ای پروژه  در کلیه حوزه های دانش استاندارد  راهنمای کلیت دانش مدیریت پروژه “پم باک” نگارش پنجم PMBOK® Project Management Body Of Knowledge توسط انستیتوی مدیریت پروژه آمریکا PMI® – Project Management Institute منتشر گردیده است که به واقع یکی از ارزنده ترین دستاوردهای علمی و عملی دنیا در سالهای گذشته در عرصه مدیریت پروژه می باشد- آشنا می گردید.

توجه
طراحی و نحوه برگزاری کارگاه بر پایه روشهای مدرن یادگیری تسریع شده (Accelerated Learning)می باشد و شرکت کنندگان با حل تمرین، بحث و تبادل نظر، استفاده از اکسل و مسائل مطرح شده می پردازند. و حداکثر تعداد شرکت کننده در این کارگاه برابر 18 نفر خواهد بود.

محتوای کارگاه كاربرد اكسل (Excel) در مدیریت پروژه

در بخش اول کارگاه

 1. معرفی مدیریت پروژه
 2. معرفی اکسل
 3. مزایا و معایب اکسل
 4. انواع داده ها در اکسل
 5. تقدم عملگرها
 6. اصل فرمول نویسی
 7. آدرس های نصبی و مطلق
 8. معرفی توابع پر کاربرد اکسل ( از جمله: SUM، Average، Min، Count، Left، Right، MID،  LEN، Round، IF، Vlookup)
 9. Pivot table
 10. Freeze panes
 11. اصل قفل گذاری و Protect Sheet
 12. Drop – Down list
 13. ایجاد و ویرایش نمودارها
 14. Condition forming

در بخش دوم کارگاه 

 1.  استفاده از  فایل های نمونه (Template)
 2. استفاده از توابع پر کاربرد و حل تمرین های مرتبط
 3. رفع اشکال و سفارش سازی (Customize) فایل های نمونه

فایل های نمونه ای که در این کارگاه بررسی و آموزش داده می شود عبارت اند از:

 • فازبندی
 • تحلیل ذینفعان
 • پایش اهداف
 • زمان بندی
 • بودجه بندی
 • صورت ارزش به دست آمده Earned value
 • مدیریت ریسک
 • کنترل مستندات
 • شرح مشاغل
توجه
در این کارگاه به تمامی شرکت کنندگان گواهینامه بین المللی از طرف PMPiran، جزوه و بسیاری فایل نمونه ارزشمند ارائه خواهد گردید.

مدرس کارگاه

مهندس مهدی معین

 • گواهينامه حرفه اي مديريت پروژه ® PMP از انستيتوي مديريت پروژه® PMI
 • مربي تعليم ديده و به رسميت شناخته شده دوره هاي آموزشي مديريت پروژه از سوي شركت Amontis آلمان
 • تجربه مربيگري دوره هاي آموزشي تخصصي مديريت پروژه در ايران
 • تجارب كاري 13 ساله مرتبط با پروژه در ايران