تهیه و تنظیم برنامه زمانبندی

خدمات قابل ارائه:

1.  تهیه برنامه زمان‌بندی:

1.1. مدیریت محدوده پروژه (Scope Management) :

 • تعریف ساختار شکست کار پروژه (WBS) (MSP / Primavera P6)
 • تعریف ساختار شکست سازمانی (OBS) (Primavera P6)
 • تعریف ساختار پروژه‌های سازمان (EPS) (Primavera P6)

1.2.مدیریت هزینه‌های پروژه (Cost Management) :

 • تعریف ساختار شکست مالی پروژه (CBS) (MSP / Primavera P6)
 • تعریف مخارج پروژه (Expenses) (Primavera P6)
 • تعریف ارزش وزنی فعالیت‌های پروژه بر اساس زمان و هزینه آن فعالیت (Weight Factor) (MSP / Primavera P6)

1.3. مدیریت زمان در پروژه (Time Management) :

 • برآورد زمان مورد نیاز برای فعالیت‌های پروژه و تخصیص در برنامه زمان بندی (MSP / Primavera P6)

1.4. مدیریت منابع انسانی در پروژه (Human Resource Management) :

 • برآورد نیروهای انسانی مورد نیاز در پروژه و تخصیص در برنامه زمان‌بندی (Resource) (MSP / Primavera P6)
 • تعریف نقش های سازمانی در برنامه‌زمان بندی (Role) (Primavera P6)

1.5.مدیریت تدارکات پروژه (Procurement Management) :

 • برآورد تجهیزات و مواد و مصالح مورد نیاز پروژه و تخصیص در برنامه زمان‌بندی (Resource) (MSP / Primavera P6)

1.6. مدیریت ریسک در پروژه (Risk Management) :

 • شناسایی عوامل و آنالیز ریسک‌های مثبت و منفی (فرصت ها و تهدیدها) در پروژه و تخصیص در برنامه زمان‌بندی پروژه (MSP / Primavera P6)

1.7. مدیریت ذینفعان پروژه (Stakeholder Management) :

 • شناسایی و تهیه لیست ذینفعان پروژه و تخصیص در برنامه زمان‌بندی (Primavera P6)

1.8. مدیریت یکپارچگی در پروژه (Integration Management) :

 • جمع آوری و تخصیص مدارک و مستندات پروژه (دستورالعمل ها، استانداردها، قرارداد ها، مدارک Project Management Plan، منشور پروژه، نامه‌ها و صورتجلسه‌ها و هرگونه فایل و توضیحات دیگر در برنامه زمان بندی (Primavera P6)
 • تهیه و تنظیم دستورالعمل برنامه زمان‌بندی جهت یکپارچه سازی برنامه‌های زمان بندی کلیه پروژه‌ها برای مدیریت و کنترل یکپارچه
 • تهیه دستورالعمل تهیه کلیه گزارش‌های هفتگی، ماهیانه، روزانه، گزارشات مدیریتی، مالی و… به صورت یکپارچه

2. طراحی انواع گزارشات ادواری مدیریتی، مالی در پروژه‌ها و سازمان‌ها

3. تهیه نمودارهای پیشرفت پروژه (S Curve)، نمودار های مالی، نیروی انسانی، مواد و مصالح و …

4. تهیه جریان نقدینگی (Cash Flow)

5. استقرار سیستم مدیریت ارزش کسب شده (EVM)

6. آموزش نیروهای سازمان جهت تهیه برنامه زمان‌بندی و گزارش‌های

7. معرفی نیروهای متخصص به سازمان

9. ثبت درس آموخته‌ها

برای دریافت خدمات بیشتر با متخصصان ما در بخش مشاوره تماس حاصل فرمایید

با توجه به ماهیت موقتی بودن پروژه و محدود بودن زمان اجرای آن یکی از مهمترین ارکان مدیریت پروژه، مدیریت زمان است که با ابزار برنامه زمان‌بندی انجام می شود. برای تهیه این برنامه زمان‌بندی فعالیت‌های پروژه با توجه به محدوده پروژه (Scope) و همچنین در نظر گرفتن محدودیت زمان اجرای پروژه (Time)، پیش نیازی‌ها و پس نیازی‌های هر فعالیت و اولویت‌های اجرایی آن با تخصیص زمان صحیح و منطقی به فعالیت‌ها، زمان بندی شده و شروع و پایان هر فعالیت مشخص می شود. که به آن برنامه زمان بندی پروژه (Schedule) گفته می شود.

اما پروژه محدودیت‌های دیگری مثل هزینه (Cost)، منابع انسانی (Human Resource) و ماشین‌آلات، مواد و مصالح و تدارکات پروژه (procurement) را نیز شامل می شود، که با در نظر گرفتن این محدودیت‌ها در کنار محدودیت زمانی می توان پروژه را مدیریت، پایش و برنامه ریزی دقیق و یکپارچه (Integration) کرد و از هدر رفت زمان، هزینه ، مواد و مصالح و بروز تاخیر در پروژه جلوگیری کرد که به  آن برنامه‌ریزی پروژه (Planning) گفته می شود.

پس از برنامه‌ریزی پروژه و اجرای آن، پروژه نیاز به کنترل و پایش مداوم و مستمر و پس از آن برنامه ریزی مجدد دارد، که به چرخه (Plan-Do-Check-Act) معروف است. ابزار این کنترل، تصمیم گیری و برنامه ریزی مستمر، گزارشات ادواری از پیشرفت اجرای فعالیت ها، گزارش‌های مالی، نیروی انسانی و ماشین‌آلات و مصالح و سایر گزارش‌های مدیریتی دیگر است که در نتیجه آن‌ها تصمیمات مدیریتی و برنامه ریزی مجدد حاصل می شود و این چرخه تا پایان پروژه ادامه خواهد داشت.

 

چرا PMPiran ?

 

شرکت پیشرو مدیریت پیران با تسلط بر دانش روز مدیریت پروژه و سابقه انجام کارهای حرفه‌ای در حوزه‌های اجرایی و همچنین توانمندی های از جمله :

 • بکارگیری دانش آموختگان شرکت به عنوان نیروهای انسانی متخصص و توانمند
 • حضور مدیران با سابقه و کارآزموده در تیم مشاوره و اجرایی سازمان
 • تجربه اجرای پروژه‌های بزرگ در کشور
 • تسلط در به بکارگیری انواع نرم‌افزارها و سخت افزارهای ویژه مدیریت پروژه
 • تسلط بر تدوین و استقرار روش‌ها و فرآیندهای مدیریت پروژه

می تواند شمارا در رسیدن به موفقیت یاری رساند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.