آزمون ®PMP به صورت آزمونی تستی و چهار جوابی با 200 سئوال به مدت 4 ساعت برگزار میگردد. بنا به دلایل متعدد، برگزاری نوع کتبی (بصورت سنتی و بر روی کاغذ) این آزمون رو به اضمحلال بوده و میبایستی دیگر منسوخ شده تلقی گردد. بعنوان مثال این آزمون در کشورهای همجوار نظیر امارات، ترکیه و یا پاکستان به مانند بسیاری از نقاط جهان، تنها ازطریق کامپیوتر و بر روی مانیتور ارائه میگردد.

وزن دهی امتیازات آزمون ®PMP که بر اساس 5 گروه فرایندی مدیریت پروژه، مطروحه در PMBOK (پم باک)، صورت میگیرد به این ترتیب میباشد:

فرایندهای آغازین 13 %
برنامه ریزی 24 %
اجرائی 30 %
نظارتی و کنترلی 25 %
اختتامی 8 %

این در حالی است که ساختار بیان دانش مدیریت پروژه در PMBOK (پم باک)، بعنوان مرجع اصلی آزمون، بر اساس فرایند های 10 حوزه دانش مدیریت پروژه می باشد.

مشاهده نمودار رشد تعداد ®PMP های (مدیران حرفه ای پروژه ) در جهان
براي كسب موفقيت در آزمون ®PMP ضرورت و اهميت آشنائي با سئوالات مشابه سئوالات آزمون و نيز نحوه برگزاري آن، غير قابل انکار ميباشد!