آکادمی مهرازطرح نماینده رسمی PMPiran برگزار میکند :
↩️ سمینار رایگان
چرا PMO؟

?زمان:
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
? ساعت :
۱۷ تا ۱۹
☎️اطلاعات بیشتر :
۰۵۱۳۷۶۶۳۳۳۸
۰۹۱۲۳۸۴۳۶۶۸