سیستم‌های مدیریت سازمان

شرکت مهندسی مشاور پیشرو مدیریت پیران(PMPiran) از گرد هم آمدن مدیران کارآمد با هدف گسترش دانش روز مدیریت پروژه تشکیل شده است. خبرگانی که در صنایع مختلف از جمله نفت، پتروشیمی، پالایش، گاز، نیروگاه‌ها، طرح‌های ساختمانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات گرد هم آمده‌اند و با مشاوره به سازمان‌ها گامی تاثیرگذار در گسترش دانش مدیریت پروژه برداشته‌اند.

با توسعه سریع صنایع و همچنین تغییرات فراوان، چه در زمینه دانش فنی و چه در زمینه دانش مدیریتی، و نیز مواجهه با حجم عظیم پروژه‌های حیاتی، به کارگیری دانش روز مدیریت پروژه، گریز ناپذیر است. از همین رو می‌باشد که شرکت PMPiran برای یاری رساندن به دیگر سازمان‌ها، در ارتقاء سیستم‌های مدیریتی، خدمات زیر  را در قالب مشاوره به سازمان‌ها ارائه می نمایند.

 • خدمات MC و مدیریت طرح
 • طراحی و استقرار دفتر مدیریت پروژه
 • برآورد نیازها و تدوین برنامه ایمنی و محیط زیست
 • برآورد نیازها و تدوین برنامه تامین و مدیریت منابع انسانی
 • طراحی و استقرار سیستم مدیریت انبار
 • طراحی، تدوین و پیاده سازی ساختار سازمانی
 • ممیزی فرآیندهای مدیریت پروژه و ارائه پیشنهاد بهبود
 • تشکیل کانون ارزیابی نیروهای انسانی
 • طراحی و تدوین مدل و نقشه راه مدیریت پروژه سازمانی
 • تهیه معماری سازمانی بر اساس فرآیندهای مدیریت پروژه
 • مطالعات امکان‌سنجی پروژه ها-
 • تجزیه و تحلیل کسب و کار
 • استقرار سیستم ISO 9001، ISO 21500،ISO 14001 ،OHSAS 18001 ،ISO 45000
 • ارزیابی اولیه پروژه به منظور معرفی به جایزه ملی مدیریت پروژه همراه با آموزش
 • تهیه برنامه مدیریت ریسک و آنالیز ریسک با استفاده از نرم افزار Pertmaster
 • تدوین برنامه استراتژیک بلند مدت و کوتاه مدت سازمان
 • طراحی و تدوین سیستم ارزیابی عملکرد پروژه با تعیین شاخص های کلیدی
 • طراحی سیستم تدارکات و بازرگانی سازمان
 • پیاده‌سازی سیستم مدیریت پروژه سازمانی
 • طراحی، تدوین و راه‌اندازی فرآیندهای سازمانی

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.