آشنایی با  BIM:

فناوری بیم (BIM) یا همان فناوری “بی‌ آی‌ ام” که از آن به عنوان “فناوری بیم” نیز یاد می‌شود، فناوری است که در آن به کمک ایجاد یک مدل مجازی سه‌بعدی، کلیه اطلاعات هندسی، فنی، زمانی، مالی و اجرایی پروژه به صورت یکپارچه و طبقه‌بندی شده در یک پایگاه داده قرار می‌گیرد. در این سامانه کلیه ذینفعان پروژه شامل مدیران و کارشناسان مجموعه مشاوران، پیمانکاران، کارفرمایان می‌توانند با بهره‌برداری از این مدل غنی اطلاعاتی المان محور، فرایندهای طراحی، ساخت، نظارت و بهره‌برداری از پروژه را در طول چرخه حیات پروژه به صورت یکپارچه و هماهنگ مدیریت نمایند. فناوری بیم (BIM) یکی از ابزارهای فرآیند مدیریت طرح و ساخت مجازی پروژه‌ها (VDC) است، که به کلیه عوامل پروژه کمک می‌کند تا قبل از اجرای واقعی پروژه، کلیه مشکلات و ریسک‌های فنی، برنامه‌ریزی و بودجه‌ای پروژه را شناسایی کرده و با انجام هماهنگی‌های به موقع و کار تیمی یکپارچه، پروژه را به صورت روان و موفق مدیریت کنند.
فناوری بیم (BIM) بر پایه ایجاد مدل سه‌بعدی دیجیتالی اطلاعات پروژه شکل گرفته است. این مدل، ماکت دیجیتالی پروژه­ است که با استفاده از نرم‌افزارهای مدلسازی اطلاعات در محیط کامپیوتری ساخته می‌شود. در این مدل، همه اجزا واقعی تشکیل‌دهنده پروژه به صورت دیجیتالی ترسیم ­می‌شوند. از آنجاییکه که اجزا در این مدل به صورت دیجیتالی ترسیم می‌شوند، بنابراین همزمان با ایجاد، بسیاری از اطلاعات فنی و مهندسی از جمله هندسه، نوع مصالح و .. را در خود دارند، به نحوی که کاربر می‌تواند با کلیک بر روی هر المان این مدل در بستر گرافیکی سه‌بعدی، به اطلاعات مورد نیاز خود، بدون رجوع مجدد به مدارک مهندسی و انجام محاسبات چندباره دست یابد. این مدل در پروژه به اشتراک گذاشته می‌شود و عوامل مختلف درگیر در پروژه می‌توانند با توجه به سطوح دسترسی تعریف شده و رویه‌ها و دستورالعمل‌های پیاده‌سازی شده در پروژه، اطلاعات مختلف فنی، نظارتی و اجرایی را بر روی آن ثبت نمایند.

صرف نظر از قابلیت‌ها و ویژگی‌های فنی حاصل از پیاده‌سازی فناوری بیم (BIM) در پروژه‌ها این فناوری حوزه‌های مختلف دانشی مدیریت پروژه را نیز پوشش می‌دهد. فناوری بیم (BIM) ابزارها و فرایندهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از وجود هماهنگی مناسب بین عوامل مختلف پروژه را در خود دارد. در حوزه زمان، امکانات ویژه‌ای از قبیل قابلیت بررسی گرافیکی برنامه زمان‌بندی اجرا و یا ارائه اطلاعات مورد نیاز برای تخمین مدت زمان انجام فعالیت‌ها را در اختیار مدیران برنامه‌ریزی و مدیران پروژه قرار می‌دهد. در زمینه مدیریت هزینه فرایندهای برآورد هزینه و کنترل هزینه را پشتیبانی می‌کند. این فناوری همچنین از فرایندهای مدیریت کیفیت، مدیریت ریسک، مدیریت تدارکات و مدیریت منابع پشتیبانی می‌کند.

سرفصل های دوره:

نام دوره/همایش دوره جامع آشنایی با مدل سازی اطلاعات ساختمان ((BIM))
مدت 56 ساعت
استاد(ها) دکتر مجتبی مغربی مهندس محمدرضا گلچیان مهندس خراشادی زاده
رزومه استاد(ها) هیئت مدیره دانشگاه فردوسی و استاد مدعو دانشگاه UNSW استرالیا کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس  مدیرBIM در پروژه مشهد مال
مکان کالج دانشگاه فردوسی
تاریخ شروع 98/03/18
ساعت 16 تا 20
مخاطبان عمدتاً ارکان پروژه (کارفرما, پیمانکار, مشاور) و تیم پروژه ها در صنعت ساختمان … دانشجویان رشته های مرتبط
قیمت 12,500,000 ريال
تخفیفات دانشجویان دانشگاهيان فردوسي 8,750,000 ريال =30%
دانشجویان ساير دانشگاه‎ها10,000,000 ريال =20%
کارکنان سازمان ها و نهادها 11,250,000 ريال =10%
0.9
نحوه پرداخت در 2 مرحله  ابتدا و میانه دوره
نحوه ثبت نام سایت کالج دانشگاه فردوسیwww.college.um.ac.ir
ظرفیت 30 نفر
ارائه گواهینامه از طرف کالج دانشگاه فردوسی
ارتباط با ما   05137663338
  09123843668-09155126609
    mehraztarh.pm
    pmfamily@
   www.mehraztarh.com

ثبت نام دوره جامع  BIM

جهت ثبت نام سمینار نیم روزه BIM تماس بگیرید.