آشنایی با گواهی ®CAPM

فارغ از رشته تحصیلی شما، مدرک دانشیار خبره در مدیریت پروژه (CAPM: Certified Associate in Project Management) می تواند به یکی از دارایی های ارزشمند شما تبدیل شود که با افزایش اعتبار و تاثیرگذاری شما بر کارهای تیمی و پروژه ها، موقعیت شما را در بازار شغلی ارتقاء بخشد.

طبق گزارش حاصل از مقالات مؤسسه مدیریت پروژه (PMI) در سال 2015، سازمان هایی که روش های استاندارد را در دستور کار خود قرار می دهند، به نتایج بهتری دست می یابند. از این رو ®CAPM دانش استاندارد مدیریت پروژه شما را تصدیق می نماید و شما می توانید با اطمینان کامل با کارفرمای خود روبرو شوید و به جلو حرکت کنید.
حرفه مدیریت پروژه به سرعت در حال رشد است. تا سال 2020، هر ساله یک میلیون و 57 هزار شغل جدید ایجاد می گردد و تقاضای زیادی برای متخصصین واجد شرایط بوجود خواهد آمد. با ®CAPM شما می توانید با سرعت به سمت فرصت ها حرکت کنید.

چه کسانی باید درخواست دهند؟
اگر مایلید پروژه های بزرگ تری را مدیریت کنید و مسئولیت های بیشتری را بدست آورید یا مهارت های مدیریت پروژه را در جایگاه کنونی خود بکار ببرید ®CAPM کاملا مناسب شماست.

آزمون دانشیار خبره در مدیریت پروژه، دارای 150 سوال چهار گزینه ای است که برای پاسخ به آنها سه ساعت زمان دارید.
®CAPM پنج سال اعتبار دارد و شما برای احیای گواهی بعد از پنج سال باید دوباره در آزمون شرکت نمایید.

ملزومات شرکت در آزمون ®CAPM
چیزی که شما حداقل به آن نیازمندید عبارت است از:
1. مدرک تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم یا مدارکی که معادل جهانی دارند، به همراه 1500 ساعت تجربه کاری در محیط پروژه.
یا
2. 23 ساعت آموزش دانش مدیریت پروژه تا زمان شروع آزمون.

و اکنون شرکت پیشرو مدیریت پیران با سابقه بیش از 12 سال در زمینه آموزش دوره های حرفه ای مدیریت پروژه، دوره آمادگی آزمون ®CAPM را نیز در لیست خدمات آموزشی خود قرار داده است.