آزمون حرفه ای مدیریت پروژه ®PMP (در حال حاضر) در قالب یک آزمون 4 ساعته با 200 سئوال 4 جوابی توسط ®PMI بصورت کتبی یا بر روی مانیتور برگزار میگردد. داوطلبین برای شرکت در این آزمون میبایستی علاوه بر پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای، شرایط ذیل را دارا باشند:

  1. افراد دارای مدرک لیسانس و یا بالاتر:
  • تجربه مفید کاری بعنوان مدیر و یا همکاری در راهبری پروژه به مدت حداقل 4500 ساعت (لااقل 36 ماه در طول 8 ساله قبل از داوطلبیت) بدون احتساب مدیریت پروژه های موازی و همزمان.
  1. افراد دارای مدرک دیپلم و فوق دیپلم:
  • تجربه مفید کاری بعنوان مدیر و یا همکاری در راهبری پروژه به مدت حداقل 7500 ساعت (لااقل 60 ماه در طول 8 ساله قبل از داوطلبیت) بدون احتساب مدیریت پروژه های موازی و همزمان.

  1. برای کلیه داوطلبین شرکت در آزمون:
  • گواهینامه شرکت در دوره های آموزشی مدیریت پروژه نظیر آموزش دهنده های مجاز (R.E.P.®: Registered Education Provider) از طرف ®PMI و کسب حداقل 35 امتیاز PDU : Professional Development Unit

در اينجا لازم به توضيح ميباشد كه آزمون حرفه اي مديريت پروژه ®PMP را شركت برگزار كننده آزموني بنام (Prometric (www.prometric.com از طرف®PMI برگزار مينمايد. هر زمان كه داوطلب مراحل شايستگی براي حضور در آزمون را در نزد ®PMI با موفقيت طي نمود، ®PMI به دواطلب شماره اي را اعلام مينمايد كه وي فقط با همين (Eligibility Number) شماره شايستگي قادر به تعيين محل و زمان آزمون خود در سايت شركت Prometric خواهد بود.