در راستای فعالیتها و برنامه های اشاعه و گسترش دانش روز مدیریت پروژه، انستیتوی مدیریت پروژه ® PMI برای مدیران مجرب پروژه در سراسر جهان گواهینامه ای را منظور نموده است که پس از طی مراحل شایستگی و سپس قبولی در آزمون حرفه ای مدیریت پروژه، گواهینامه PMP ®: Project Management Professional را به ایشان اعطاء مینماید. تسلط بر مفاهیم آخرین نگارش کتاب پم باک، یا بعبارت دیگر استاندارد مدیریت پروژه، پیش شرط اصلی برای موفقیت در آزمون و کسب مدرک فوق میباشد.

 

®PMP بدون تردید شناخته شده ترین و معتبرترین گواهینامه ای است که در زمینه مدیریت پروژه در سطح جهان مطرح میباشد و به منزله استانداردی مهم برای مدیران پروژه بحساب میاید.

 

هم اکنون بیش از 220تن از متخصصینی با تلاش های بی پایان و البته توسط متدولوژی آموزشی و پرورشی منسجم و منحصر به فرد شرکت PMPiran نصیبشان گشته است (با عنایت به  سیزدهمین سال متمادی فعالیت تخصصی  و درصد قبولی افتخار آمیز  90%)

یکی از دلایل اصلی اعتبار و مقبولیت جهانی مدرک ® PMP فرایند تعریف شده و دقیق کسب مدرک ® PMP توسط  ® PMI است که دارا بودن سابقه کار مرتبط از شرایط اصلی حضور در امتحان قرار داده است و سوالات امتحان نیز علاوه بر آزمون دانش مهارتهای به کارگیری دانش مدیریت پروژه را نیز تحت بررسی قرار میدهد و تنها کسانی موفق به کسب مدرک میشوند که علاوه بر دانش روز مدیریت پروژه تجربه و مهارت بکارگیری ان را نیز داشته یاشند.
همچنین ® PMI برای دارندگان مدرک ® PMP نیز فرآیند بررسی دوره ای و بروزرسانی دانش و مهارت مدیریت پروژه را تدوین کرده و اجرا مینماید که باعث افزایش مداوم دانش دارندگان مدرک می باشد.

تعداد افراد دارای مدرک ®PMP در جهان (اوایل اگوست 2018میلادی) بالغ بر 900,000 نفر بوده که این رقم دارای سیر رشد بسیار سریع می باشد. امروزه رقم ®PMP های هر کشوری به منزله یکی از شاخص های توانمندی آن کشور محسوب میگردد.
دارنده مدرک ®PMP به عنوان فرد متخصص و صاحب نظر در مدیریت پروژه شناخته میشود. اکنون در اکثر قریب به اتفاق شرکت های بزرگ جهان، داشتن این مدرک برای مدیران پروژه یک الزام قطعی می باشد.